Enseigne acier noir : sablage et thermolaquage

Avant

  • Enseigne acier noir : sablage et thermolaquage a-diablotin
  • Enseigne acier noir : sablage et thermolaquage bbisdiablotinsableetmetallise
  • Vignette a-diablotin
  • Vignette bbisdiablotinsableetmetallise

Apres

  • Enseigne acier noir : sablage et thermolaquage dbisdiablotintermine9005m

Sablage, métallisation, application d’un primaire et thermolaquage